• Home
  • De Coöperatie
  • Informatie

Algemeen

Mogelijk dat u niet weet wat de “Energiecoöperatie De Blaak U.A.” voor doel heeft. Een korte toelichting over het ontstaan zal het een en ander verduidelijken.

In 2012 is vanuit de wijkraad het initiatief genomen voor de oprichting van een energiewerkgroep. De werkgroep is gestart met het promoten van zonnepanelen. Daarna zijn via energiecafé ‘s diverse projecten gestart zoals collectieve inkoopacties, het aanbrengen van isolatie en vervangen van kozijnen.

Eveneens in 2012 lanceerde de gemeente het plan voor de bouw van een windmolenpark op de stortplaats de Spinder. De gemeente stelt haar aandeel ter beschikking van inwoners en ondernemers met de (wettelijke) verplichting dat alleen leden van een energiecoöperatie in aanmerking komen voor deelnemingen. Dat was voor de werkgroep aanleiding een coöperatie op te richten.  Op 1 september 2014 is de akte van Energiecoöperatie De Blaak U.A. bij de notaris gepasseerd
 
De doelstelling van de coöperatie is;
  1. het voortzetten van de activiteiten van de werkgroep en die te verbreden met adviezen en mogelijk kortingsregelingen aan te bieden
  2. het betrekken van de leden bij de bouw en exploitatie van het windmolenpark op de Spinder door deelname middels participaties en de leden de mogelijkheid te bieden voor het afnemen van de opgewekte stroom.
U kunt lid worden van de coöperatie door u in te schrijven via deze website. De lidmaatschapkosten zijn voor 2018 vastgesteld op € 10,00.