Woensdag avond 25 september Energiecafé

Energietransitie De Blaak; Meedenken of toekijken?

Energiecafé
Toehoorders bij het voorgaande energiecafé

Energie Coöperatie de Blaak organiseert voor alle bewoners en gebouweigenaren in de Blaak haar bekende energiecafé. Ditmaal met het thema energietransitie.

Leden van de Energie Coöperatie praten u bij over:

  • De achtergronden van de transitie;
  • De invloed op de wijk;
  • Hoe een transitieplan voor de wijk tot stand komt;
  • Hoe de Energie Coöperatie hier tegenaan kijkt en er invloed op wil uitoefenen.

Meer lezenWoensdag avond 25 september Energiecafé

Energiecafe’s in September en Oktober

Energiecafé
Toehoorders bij het voorgaande energiecafé

Woensdagavond 25 september 2019 organiseren we een Energiecafé volledig in het teken van de Energie Transitie. Onze transitie werkgroep zal dan in klare taal uit de doeken doen hoe de energie behoefte van onze wijk de komende jaren vorm zal krijgen. Wat zijn de betaalbare en haalbare alternatieven waar we rekening mee moeten houden. Binnenkort meer informatie hierover in het wijkblad en op o.a. deze website.

Meer lezenEnergiecafe’s in September en Oktober

Word lid van Energie Coöperatie De Blaak

Binnen onze wijk De Blaak is de “Werkgroep Duurzame Energie De Blaak” actief om met u en alle andere bewoners van de wijk te komen tot een energiezuinige wijk. De werkgroep heeft besloten zelfstandig verder te gaan als “Energie Coöperatie De Blaak” en tegelijkertijd de doelstelling te verbreden. Met de Coöperatie willen we graag verder … Meer lezenWord lid van Energie Coöperatie De Blaak

Transitieplannen

Het klimaat is het thema De thema’s milieu, duurzaamheid, energiegebruik etc. zijn de afgelopen periode geplaatst in een allesomvattend kader: het klimaat. De zorg voor het klimaat heeft het afgelopen jaar duidelijk meer aandacht gekregen. Onze regering heeft zich ingezet om de doelen die zij zichzelf oplegde met het ondertekenen van het Parijse akkoord een … Meer lezenTransitieplannen

Voorlopige visie van de werkgroep

In de voorlopige visie van de werkgroep kunnen we het energieverbruik van De Blaak aanzienlijk verminderen door in de periode tussen nu (2019) en 2030: Ons gedrag verder aan te passen door bewust om te gaan met energiegebruik; Installaties en voorzieningen in de woningen te kiezen die energie zuinig zijn, optimaal zijn afgesteld, en daarbij … Meer lezenVoorlopige visie van de werkgroep

Werkgroep Doelstelling

De werkgroep Energietransitie verzamelt en deelt informatie over alle aspecten van de energietransitie. Kennis en informatie die relevant is voor bewoners en gebouw eigenaren in de Blaak wordt gedeeld via publicaties in het wijkblad, de website van de energie coöperatie en middels openbare bijeenkomsten zoals de energiecafés. De werkgroep probeert zo concreet mogelijk te krijgen … Meer lezenWerkgroep Doelstelling

Werkgroep Energietransitie

Binnen de  Energie Coöperatie De Blaak is de werkgroep Energietransitie actief. De werkgroep is samengesteld uit leden van de Coöperatie. Het zijn geëngageerde inwoners van De Blaak met  uiteenlopende achtergronden. Vanuit een gedeelde overtuiging heeft de werkgroep het op zich genomen om de energietransitie die voor onze wijk wordt gepland zo goed mogelijk te begeleiden. Concreet … Meer lezenWerkgroep Energietransitie

Randvoorwaarden

De werkgroep stelt randvoorwaarden aan een transitie. Wij hanteren momenteel de volgende randvoorwaarden: Woonlasten neutraliteit Financierbaarheid voor iedereen Concreet doelcijfer over te behalen CO2-reductie Geen onnodige overlast bij aanleg (infra) en aanleg in of aan de woningen Uitstraling en aanzicht van de wijk niet wezenlijk aantasten Behoud van leverzekerheid energie (elektriciteit en warmte) Wij moeten … Meer lezenRandvoorwaarden