• Home

logo de blaak

Duurzame energie in De Blaak

De wijkraad

De Blaak heeft eind 2012 het initiatief genomen om een werkgroep samen te stellen die zich gaat richten op Duurzame Energie in onze wijk. De doelgroep zijn alle bewoners van de wijk De Blaak. De werkgroep functioneert onder de paraplu van de Wijkraad en legt daar ook de financiële verantwoording aan af. 
Doel van de werkgroep
Als bewoners van De Blaak onze bijdrage te leveren aan de doelstelling van de gemeente Tilburg om in 2045 een CO2 neutrale en klimaatbestendige gemeente te worden.

Hoe gaan we dat doen?
 Wij willen dit bereiken door zowel het stimuleren als het organiseren van energiebesparing en met het faciliteren van de productie van duurzame energie. Concreet betekent dit, dat we:
• Kennis over duurzaamheid verspreiden;
• Energiebesparing stimuleren en concrete mogelijkheden aanbieden;
• De vraag en het lokale aanbod van duurzame producten en diensten met elkaar verbinden;
• Voorlichting en een concreet aanbod voor lokale opwekking van energie realiseren;
• Duurzame energie in- en verkopen;
• Samenwerken met derden (andere wijken en/of gemeente), die soortgelijke doelstellingen hebben.

De stappen 

1. Het faciliteren van het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen;

2. Het terugdringen van het energieverbruik van bewoners door energiebesparing;

3. Het opzetten van een coöperatie voor energieopwekking en in- en verkoop van energie.

Cooperatie de Blaak


Binnen onze wijk De Blaak is de “Werkgroep Duurzame Energie De Blaak” actief om met u en alle andere bewoners van de wijk te komen tot een energiezuinige wijk. De werkgroep heeft besloten zelfstandig verder te gaan als “Energie Coöperatie De Blaak” en tegelijkertijd de doelstelling te verbreden. 

Leden profiteren van kortingen op energiezuinige producten en kunnen participeren in het project Spinderwind.

» Info+inschrijven 


 

Collectief glasisolatieEnergie de Blaak is gestart met een nieuwe collectieve actie glasisolatie. Een groot deel van de huizen in onze wijk bevat gedateerde beglazing (of enkel of dubbel glas uit de jaren '70/'80).
» Info+Inschrijven

Collectief dakisolatieEen dak zonder isolatie is 1 van de grootste energieverspillers in huis. Met goede dakisolatie bespaar je jaarlijks honderden euro's aan stookkosten en woon je comfortabeler. 
» Info+inschrijven 


 

Warmtebeeld inspectieHeeft u last van tocht of warmteverlies in uw woning? Energie de Blaak biedt u de mogelijkheid tegen onkostenvergoeding met behulp van een professionele infraroodcamera energie- en/of warmteverlies op te sporen. 
» Info+inschrijven 


 

Collectief spouwmuurisolatieEnergie de Blaak is in samenwerking met de Isolatiespecialist.nl gestart met een nieuwe collectieve actie: Spouwmuur- en vloerisolatie. Met spouwmuurisolatie kunt u besparen op uw energierekening en uw wooncomfort verbeteren. 
» Info+inschrijven

Collectief zonnepanelen

Minister Kamp heeft tegen de verwachting in de evaluatie van de salderingsregeling al in gang gezet. Wilt u nog profiteren van deze regeling, schrijf nu dan in voor een vrijblijvende offerte.
» Info+inschrijven 

Collectief warmtepompIn samenwerking met All-round Installatie- bureau Van Wijlen is een nieuwe collectieve actie gestart. 
» Info+inschrijven 


 

Meest recent toegevoegd

b2ap3_thumbnail_vvps1.png
Eenvoudige besparing voor vloerverwarming eigenaren

De Energie-cafe presentatie van 22 maart jl. werd afgesloten met een bespaartip voor mensen met een vloerverwarming. Een vloerverwarming is in de meeste gevallen uitgevoerd met een extra pomp. Deze pomp zal zonder aanvullende apparaten dag en nacht, alle dagen blijven draaien. Met een eenvoudig te installeren pompschakelaar kunt u de pomp enkel laten inschakelen wanneer de verwarming aan gaat. Hiermee bespaart u al snel 450 kWh per jaar ofwel € 100,-- tot € 150,-- afhankelijk van het vermogen van uw pomp.


In een wijk als de onze zijn honderden woningen voorzien van vloerverwarming. Meestal tot tevredenheid van bewoners, aangezien het comfort wordt verhoogd en de stookkosten worden verlaagd door een gemiddeld lagere ruimtetemperatuur. Vloerverwarming kan worden gecombineerd met radiatoren maar kan ook hoofdverwarming zijn.
Veelal wordt een verdeelset (zie als voorbeeld figuur 1 en 2 ) ergens onzichtbaar weggewerkt. Meer dan een kan ook. Lang niet altijd is men zich er van bewust, dat elke vloerverwarmingset een extra circulatiepomp vereist. Dat een dergelijke pomp elektrische energie nodig heeft zal niemand verbazen.

 

De werking toegelicht
De thermostaat in de woonkamer bepaalt of de cv-ketel warmte moet leveren. Het gevolg is dat er verwarmd water wordt aangevoerd naar radiatoren en vloerverwarmingsset(s) in de woning. De temperatuur van dat water kan oplopen naar 90°C. Voor een radiator of convector is dat prima, echter in slangen in de vloer mag dat maximaal 50°C zijn. Hogere temperaturen kunnen schade aan bijvoorbeeld tegelvloeren berokkenen. Bovendien mag de temperatuur van het vloeroppervlak om gezondheidsredenen niet hoger worden dan ongeveer 28°C.

Toelichting bij figuur 2

b2ap3_thumbnail_vvps2.png

Positie A:  Plaats waar het warme cv-water van de ketel wordt aangeleverd. Een thermostatisch ventiel bewaakt de temperatuur naar de vloer. 
Positie B: Plaats waar het afgekoelde cv-water wordt teruggevoerd naar de ketel.
Positie C: Circulatiepomp die zorgt voor voldoende druk om warm water door de vloerslangen te transporteren. Bovendien zorgt deze pomp voor het mengen van heet water met kouder retourwater uit de vloer om de maximale temperatuur van 50°C niet te overschrijden. Zoals te zien in figuur 1 wordt de pomp middels een stekker en stopcontact van energie voorzien.
Positie D: Vijf (In dit voorbeeld) aansluitingen voor slangen naar de vloer toe.
Positie E: Vijf (In dit voorbeeld) aansluitingen voor slangen die van de vloer terugkomen.

 

Meer over de pomp en zijn verbruik
Zonder aanvullende maatregelen zal de pomp het gehele jaar, ofwel 8760 uren draaien. Zomaar langdurig (tijdens zomermaanden) stilzetten van de pomp kan beschadiging van de pomp opleveren en is af te raden.
In principe hoeft de pomp alleen te draaien als er aanvoer van warmte is vanaf de ketel. Naar schatting zal dat niet meer zijn dan 800 uur per jaar.
Afhankelijk van het type pomp zal het opgenomen vermogen varieren van 20 tot 80 Watt. Zie op het pomptypeplaatje.
Bijvoorbeeld: Bij 60 Watt zal het verbruik per jaar zijn: 8760 * 0,06 * € 0,23 = € 121. Bij 800 uren zal dat niet meer zijn dan 800 * 0,06 * €0,23 = € 11. Ofwel een besparing van € 110 per jaar .

Hoe deze besparing te bereiken?
Met behulp van een speciale pompschakelaar (zie plaatjes 3, 4 en 5) wordt het aantal draaiuren beperkt. In figuur 1 is te zien dat deze schakelaar eenvoudig tussen stekker en wandcontactdoos kan worden geplaatst.
Dergelijke schakelaars starten de pomp zodra de aanvoertemperatuur van de ketel boven de 35°C uitkomt. Dit gebeurt door middel van een aanlegvoeler die eenvoudig op de aanvoerleiding te klemmen is (zie figuur 1).
Indien er 24 uur geen warmtevraag is, zal de pompschakelaar enkele minuten inschakelen om vastzitten van de pomp te vookomen.

Waar kan ik zo een schakelaar kopen en wat zijn de kosten?
In onderstaand overzicht zijn vier mogelijkheden getoond. Door te googlen op "pompschakelaar vloerverwarming" zijn er veel meer te vinden.

b2ap3_thumbnail_vvps3.png Amframatic. Meer (onnodige?) mogelijkheden voor instellingen. Te koop bij o.a. www.groene-energiewinkel.nl voor € 79 + € 6,75 verzendkosten. 
b2ap3_thumbnail_vvps4.png WTH, een bekende leverancier van vloerverwarmingssystemen type WTH D535. Te koop o.a. bij www.installatievakwinkel.nl prijs € 85 + € 6,95 verzendkosten
b2ap3_thumbnail_vvps5.png ECO Pump Switch. Minder bekend fabrikaat. te koop o.a. bij de vloerverwarmingsstore. www.vloerverwarmingsstore.nl. Prijs € 44,95 geen verzendkosten.

b2ap3_thumbnail_vvps6.png

Therminon; Te koop in de winkel van Warmteservice aan de Jules Verneweg in Tilburg voor € 37.59.


Terugverdientijd

Afhankelijk van het type pomp en het type schakelaar wordt de investering terugverdiend in een half tot een jaar. Hieronder vind u de VV Pompschakelaar Calculator waarmee u zeer eenvoudig en vrijblijvend de terugverdientijd kunt berekenen.

Bereken eenvoudig uw besparing door het plaatsen van een pompschakelaar.


Uw e-mailadres word enkel gebruikt om de berekening naar u te mailen. Het mailadres zal niet worden opgeslagen in een database en ook niet worden gebruikt voor een nieuwsbrief.

 

Continue Reading...
0

Werkgroep Duurzame Energie

werkgroep

De werkgroep Duurzame Energie de Blaak bestaat uit de volgende leden:

Hans Jager (voorzitter)
Hans van Roosmalen (secretaris)
Ruud Schalkwijk
Ruud Zuer
Harrie Remmers
Frank Verkoeijen
Jan Wijnen
Germa Krist
Marcel van Mun
Florus Hoogendoorn

Zij werken belangeloos voor alle wijkbewoners in De Blaak.

Versterking gezocht

Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste vrijwillers voor onze werkgroep Duurzame Energie.

Wat bieden wij:
- Een gezellige groep enthousiastelingen die energiebesparing en duurzame energie een warm hart toedragen
- Een wijk met grote potenties voor duurzame energie en energiebesparing
- Een kleine vrijwilligersvergoeding

Wat vragen wij
- Twee personen die graag samenwerken in een groep enthousiaste wijkbewoners
- Basale kennis van energiebesparing en duurzame energie
- Leuk vinden om stukjes te schrijven voor de website en/of organisatietalent (organiseren energiecafe's vanaf september/oktober)
- gem. 6-8 uur per maand beschikbaar zijn

Mocht je beschikbaar zijn of wellicht andere kandidaten weten dan horen we dat graag.

Je kunt je opgeven en/of nadere inlichtingen over inhoudelijke zaken krijgen bij Hans Jager (tel. 06 24810874 of via jager.hans@gmail.com)

Spinderwind

Energie coöperatie De Blaak slaat samen met negen andere energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant de handen ineen om een windmolenpark te bouwen op de Spinder in Tilburg. De windmolens produceren voldoende energie om ruim 6.000 huishoudens groene stroom te geven. Zo produceren we in onze eigen omgeving onze eigen energie. Samen, met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven van Tilburg en Hart van Brabant, hebben we de windmolens in eigendom, ze zijn dus niet van een energiemaatschappij.

Burgers, maar ook het bedrijfsleven, investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal! De Spinder is niet meer dan een logische keuze voor onze windmolens. De molens passen goed in de stedelijke horizon van Tilburg. Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. We verkleinen de gevolgen van de klimaatverandering en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om in onze eigen buurt een betere en gezondere leefomgeving te creëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zodat het ons allemaal voor de wind gaat!

Voor actuele informatie kunt u terecht op: www.spinderwind.nl