Voorlopige visie van de werkgroep

In de voorlopige visie van de werkgroep kunnen we het energieverbruik van De Blaak aanzienlijk verminderen door in de periode tussen nu (2019) en 2030: Ons gedrag verder aan te passen door bewust om te gaan met energiegebruik; Installaties en voorzieningen in de woningen te kiezen die energie zuinig zijn, optimaal zijn afgesteld, en daarbij … Meer lezenVoorlopige visie van de werkgroep

Werkgroep Doelstelling

De werkgroep Energietransitie verzamelt en deelt informatie over alle aspecten van de energietransitie. Kennis en informatie die relevant is voor bewoners en gebouw eigenaren in de Blaak wordt gedeeld via publicaties in het wijkblad, de website van de energie coöperatie en middels openbare bijeenkomsten zoals de energiecafés. De werkgroep probeert zo concreet mogelijk te krijgen … Meer lezenWerkgroep Doelstelling

Werkgroep Energietransitie

Binnen de  Energie Coöperatie De Blaak is de werkgroep Energietransitie actief. De werkgroep is samengesteld uit leden van de Coöperatie. Het zijn geëngageerde inwoners van De Blaak met  uiteenlopende achtergronden. Vanuit een gedeelde overtuiging heeft de werkgroep het op zich genomen om de energietransitie die voor onze wijk wordt gepland zo goed mogelijk te begeleiden. Concreet … Meer lezenWerkgroep Energietransitie

Randvoorwaarden

De werkgroep stelt randvoorwaarden aan een transitie. Wij hanteren momenteel de volgende randvoorwaarden: Woonlasten neutraliteit Financierbaarheid voor iedereen Concreet doelcijfer over te behalen CO2-reductie Geen onnodige overlast bij aanleg (infra) en aanleg in of aan de woningen Uitstraling en aanzicht van de wijk niet wezenlijk aantasten Behoud van leverzekerheid energie (elektriciteit en warmte) Wij moeten … Meer lezenRandvoorwaarden