De coöperatie

Ontstaansgeschiedenis

In 2012 ontstond in de wijkraad De Blaak het idee een energiewerkgroep op te richten. Een paar enthousiastelingen ging onder de bezielende leiding van Ruud Zuer, destijds voorzitter van de wijkraad, van start. Onder de paraplu van de wijkraad beschikte de werkgroep over een beginkapitaaltje en was de bestuursaansprakelijkheid geregeld.

De werkgroep richtte zich in eerste instantie op het bevorderen van zonne-energie. Al gauw realiseerden de leden zich dat voor continuïteit meer nodig was dan alleen enthousiasme en zonnepanelen. Daarom werd een businessplan opgesteld, zie onze website. Als u de moeite neemt deze te lezen, zult u zien dat er in relatief korte tijd, onvoorstelbaar veel gebeurd is op het gebied van energie. We waren onze tijd ver vooruit. Deelnemers van het eerste uur: Ruud Zuer, Harrie Remmers, Inno Bischoff, Rein Valk en Hans van Roosmalen.

Na het succes van de zonnepanelenactie raakte de werkgroep in een impasse. Er volgden een paar kleinere acties o.a. het promoten van muurisolatie en HR++glas. Eind 2013 gebeurde iets dat tot de oprichting van de Energiecoöperatie De Blaak U.A. zou leiden. De gemeente Tilburg besloot met Attero en het Waterschap De Dommel tot de bouw van (toen nog) vijf windmolens. De gemeente besloot haar aandeel over te dragen aan inwoners die lid zijn van een van de  Tilburgse Energiecoöperaties. Na rijp beraad is in 2014 over gegaan tot de oprichting van de coöperatie. Hans van Roosmalen heeft met hulp van Rein Valk concept-statuten opgesteld die later door een notaris zijn vastgesteld. Het bestuur bestond uit Ruud Zuer (voorzitter), Hans Jager (penningmeester) en Hans van Roosmalen (secretaris). Ook de statuten zijn op de website te vinden.

Tot 2017 is de coöperatie slapend gehouden. Ondertussen gebeurde er echter wel veel. De leden van de werkgroep van het eerste uur, aangevuld met Marcel van Mun, Ruud Schalkwijk, Germa Krist, Han Mescher, Kees de Rooij en Henk Sijbring maar helaas inmiddels zonder Rein Valk en Inno Bischoff gingen aan de slag met het zogenaamde Energiecafé dat nog altijd “kicking and alive” is. De Energiecoöperatie ging werken met werkgroepen:

  1. Energieopwekking;
  2. Duurzaamheid en
  3. Energietransitie

Ad a) De werkgroep energieopwekking houdt zich op dit moment bezig met de ontwikkeling van de windmolens op Spinder. Toen de bouw concreter werd, is de coöperatie daadwerkelijk uit de startblokken gekomen. Allereerst is samenwerking tussen de Tilburgse coöperaties formeel geworden door de oprichting van een overkoepelende coöperatie T-wind. Daarna zijn coöperaties van buiten Tilburg toegetreden (Hart van Brabant). Tot slot is Spinderwind BV opgericht. Samen met de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij)  worden 4 windmolens op de Spinder gebouwd. Het is de bedoeling dat  meer projecten ter hand worden genomen. Daarbij te denken aan postcoderoosprojecten. De werkgroep beraad zich over meerdere projecten. Werkgroepleden: Ruud Zuer, Florus Hoogendoorn, Hans van Roosmalen en Hans Jager.

Ad b) De werkgroep duurzaamheid houdt zich bezig met maatregelen die de energietransitie tot een succes kunnen maken. Voor de transitie is het nodig dat woningen goed  geïsoleerd zijn. Dat kan door het gebruik van energiezuinige apparatuur, verlichting en veranderende attitudes. Werkgroepleden: Germa Krist, Ruud Zuer, Frank Verkoeijen, Jan Wijnen en Florus Hoogendoorn.

Ad c) De werkgroep energietransitie is door de actualiteit ontstaan. De leden willen niet lijdzaam afwachten wat de gemeente voor ons in petto heeft. Gelet op de enorme opkomst van het energiecafé van 25 september 2019 blijkt dat het onderwerp onder de Blaakse bevolking leeft. Werkgroepleden: Han Mescher, Henk Sijbring, Germa Krist en Kees de Rooij.

Hieronder het organogram van de coöperatie

 

 

Helaas is onze zeer gewaardeerde enthousiasteling van het eerste uur, Harrie Remmers, onlangs gestopt. Zijn bijdrage was enorm groot, wij zijn Harrie dank verschuldigd.

We verwachten dat aan de turbulente groei van de coöperatie voorlopig geen eind komt.