Randvoorwaarden

De werkgroep stelt randvoorwaarden aan een transitie.

Wij hanteren momenteel de volgende randvoorwaarden:

  • Woonlasten neutraliteit
  • Financierbaarheid voor iedereen
  • Concreet doelcijfer over te behalen CO2-reductie
  • Geen onnodige overlast bij aanleg (infra) en aanleg in of aan de woningen
  • Uitstraling en aanzicht van de wijk niet wezenlijk aantasten
  • Behoud van leverzekerheid energie (elektriciteit en warmte)
  • Wij moeten zelf in een inzichtelijk rekenmodel de diverse alternatieven naast elkaar kunnen zetten en onderling beoordelen
  • Consumentenprijs voor elektriciteit (kWh) en voor warmte (per MJ warmte of MJ warmte uit gas) moet gelijk zijn aan wat daarvoor elders wordt betaald (marktconformiteit)
  • Het te kiezen alternatief moet ook passen in een nationaal lange termijn energieplan, om daarmee een no-regret (spijtvrije) keuze te maken.

<Terug>

Plaats een reactie