Voorlopige visie van de werkgroep

In de voorlopige visie van de werkgroep kunnen we het energieverbruik van De Blaak aanzienlijk verminderen door in de periode tussen nu (2019) en 2030:

  • Ons gedrag verder aan te passen door bewust om te gaan met energiegebruik;
  • Installaties en voorzieningen in de woningen te kiezen die energie zuinig zijn, optimaal zijn afgesteld, en daarbij gebruik te maken van “slimme” hulpmiddelen;
  • Woningen en gebouwen in De Blaak tot een realistisch niveau te verduurzamen (isoleren);
  • Op 50% van de woningen PV cellen  en in 50% van de woningen een hybride lucht/water warmtepomp te installeren. We voorzien de komst van klein formaat warmtepompen zonder of met een bescheiden buitenunit.

Door overheidsmaatregelen zoals windparken op zee e.d. neemt het aandeel groene stroom verder toe. Daardoor zal de CO2 uitstoot ten gevolge van het elektriciteit verbruik afnemen.

CO2 uitstoot ten gevolge van het gasverbruik kan worden gereduceerd door toevoeging van groene waterstof aan het aardgas en op den duur volledige vervanging van aardgas door waterstof.

Het grote voordeel van dit scenario is dat er geen grote infrastructurele aanpassingen in de wijk nodig zijn.  De bestaande gas en elektriciteit infra kan hierin voorzien. Noodzakelijke aanpassingen in woningen en gebouwen zijn relatief gering. Investeringen in de woningen kunnen (met de juiste overheidsmaatregelen) worden terugverdiend uit besparingen op de energierekening

Maar met alleen deze maatregelen zal het (nog te concretiseren) doel naar onze inschatting niet helemaal worden bereikt.
Verdere reductie op de CO2 uitstoot zal moeten komen uit collectief lokaal zelf opgewekte energie (zonnepark(en), windmolen(s)).Daarvoor zullen dus aanvullende lokale initiatieven nodig zijn.

Het is al best uitdagend om de 2030 doelstellingen te halen, maar we kunnen na 2030 niet blijven doorgaan met nog verder verduurzamen van gebouwen en woningen.
Hebben we tot 2030 de gasvraag al verregaand gereduceerd, dan moeten we de gereduceerde gasvraag proberen in te vullen door voldoende groen gas en/of waterstof beschikbaar te krijgen ter vervanging van aardgas.
Hetzelfde geldt voor de vergroening van onze elektriciteit.
De wetenschap heeft antwoorden waarvoor maatschappelijk draagvlak moet komen en die de politiek serieus moet afwegen.

Wij komen als werkgroep tot de voorlopige conclusie dat de 2030 doelen voor De Blaak wellicht haalbaar zijn, maar onze aanpak moet passen in een lange termijn energieplan. Het invullen en realiseren van lange termijn plannen vergt lange doorlooptijden en daaraan moet dus nú worden begonnen om dit soort alternatieven vanaf 2030 beschikbaar te krijgen en daarmee het 2050 doel te bereiken.

<Terug>

Plaats een reactie