Werkgroep Doelstelling

De werkgroep Energietransitie verzamelt en deelt informatie over alle aspecten van de energietransitie. Kennis en informatie die relevant is voor bewoners en gebouw eigenaren in de Blaak wordt gedeeld via publicaties in het wijkblad, de website van de energie coöperatie en middels openbare bijeenkomsten zoals de energiecafés.

De werkgroep probeert zo concreet mogelijk te krijgen welk(e) doel(en) met de energietransitie in de wijk moet(en) worden gerealiseerd.

De werkgroep verzamelt meningen van belanghebbenden en leidt daaruit randvoorwaarden af waaraan een transitie alternatief moet voldoen om te kunnen rekenen op voldoende draagvlak.

De werkgroep formuleert daaruit een visie op een transitie waarmee de doelstellingen worden bereikt, en die het best voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.

De werkgroep doelstelling is om (zoveel mogelijk) bewoners, huis- en gebouweigenaren uit de Blaak te vertegenwoordigen in de overleggen die in het kader van de energietransitie plaatsvinden. Deelt u onze overtuiging, visie en randvoorwaarden, dan kunt u binnenkort via deze site aangeven dat wij u mogen vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente/regio. Heeft u suggesties of commentaar, laat dit ons dan svp weten middels een reactie op deze site.

 

<Terug>

Plaats een reactie