Werkgroep Energietransitie

Binnen de  Energie Coöperatie De Blaak is de werkgroep Energietransitie actief.

De werkgroep is samengesteld uit leden van de Coöperatie. Het zijn geëngageerde inwoners van De Blaak met  uiteenlopende achtergronden. Vanuit een gedeelde overtuiging heeft de werkgroep het op zich genomen om de energietransitie die voor onze wijk wordt gepland zo goed mogelijk te begeleiden.

Concreet is er een werkgroep doelstelling geformuleerd.

De werkgroep heeft zich in eerste instantie gericht op het vergaren van kennis over

  • de transitieplannen en doelen;
  • de invloed daarvan op De Blaak;
  • de technische mogelijkheden;
  • de economische aspecten.

Inmiddels is door de werkgroep een voorlopige visie over de warmtetransitie geformuleerd. Een visie die het best past binnen de gestelde randvoorwaarden.

Wij realiseren ons dat deze voorlopige visie kan wijzigen onder invloed van veranderende omstandigheden, nieuwe technieken, inzichten en economische en politieke omstandigheden. Wijzigt onze visie dan zullen wij dat communiceren op deze site.

Home

Plaats een reactie