De grond in voor warmtepomp niet toegestaan

Ons grondwater is momenteel onvoldoende beschermd. Dat blijkt uit de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit. We treffen een stijgende concentratie verontreinigende stoffen aan. Om te garanderen dat het wingebied ons ook in de toekomst in Tilburg en Goirle van schoon drinkwater blijft voorzien, is de uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied noodzakelijk.

De uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied houd o.a. voor onze wijk in dat er niet dieper dan 3 meter geboord dan wel gegraven mag worden. Hierdoor zijn nieuwe grond-warmtepomp installaties niet meer toegestaan.

Zie voor meer informatie over het grondwaterbeschermingsgebied:
Veranderingen gebied Gilzerbaan

 

 

 

Plaats een reactie