Info avond 14 oktober

Op maandagavond 14 oktober om 19:30 organiseren wij een informatie bijeenkomst. Deze vindt plaats in het Sportcafé bij de sporthal. De bijeenkomst is bedoeld voor personen die geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in een nog in te richten klankbordgroep of in de bestaande werkgroep Energietransitie. Leden van de Energie Coöperatie zullen u informeren over … Meer lezenInfo avond 14 oktober

Transitieplannen

Het klimaat is het thema De thema’s milieu, duurzaamheid, energiegebruik etc. zijn de afgelopen periode geplaatst in een allesomvattend kader: het klimaat. De zorg voor het klimaat heeft het afgelopen jaar duidelijk meer aandacht gekregen. Onze regering heeft zich ingezet om de doelen die zij zichzelf oplegde met het ondertekenen van het Parijse akkoord een … Meer lezenTransitieplannen

Voorlopige visie van de werkgroep

In de voorlopige visie van de werkgroep kunnen we het energieverbruik van De Blaak aanzienlijk verminderen door in de periode tussen nu (2019) en 2030: Ons gedrag verder aan te passen door bewust om te gaan met energiegebruik; Installaties en voorzieningen in de woningen te kiezen die energie zuinig zijn, optimaal zijn afgesteld, en daarbij … Meer lezenVoorlopige visie van de werkgroep

Werkgroep Doelstelling

De werkgroep Energietransitie verzamelt en deelt informatie over alle aspecten van de energietransitie. Kennis en informatie die relevant is voor bewoners en gebouw eigenaren in de Blaak wordt gedeeld via publicaties in het wijkblad, de website van de energie coöperatie en middels openbare bijeenkomsten zoals de energiecafés. De werkgroep probeert zo concreet mogelijk te krijgen … Meer lezenWerkgroep Doelstelling

Werkgroep Energietransitie

Binnen de  Energie Coöperatie De Blaak is de werkgroep Energietransitie actief. De werkgroep is samengesteld uit leden van de Coöperatie. Het zijn geëngageerde inwoners van De Blaak met  uiteenlopende achtergronden. Vanuit een gedeelde overtuiging heeft de werkgroep het op zich genomen om de energietransitie die voor onze wijk wordt gepland zo goed mogelijk te begeleiden. Concreet … Meer lezenWerkgroep Energietransitie

Randvoorwaarden

De werkgroep stelt randvoorwaarden aan een transitie. Wij hanteren momenteel de volgende randvoorwaarden: Woonlasten neutraliteit Financierbaarheid voor iedereen Concreet doelcijfer over te behalen CO2-reductie Geen onnodige overlast bij aanleg (infra) en aanleg in of aan de woningen Uitstraling en aanzicht van de wijk niet wezenlijk aantasten Behoud van leverzekerheid energie (elektriciteit en warmte) Wij moeten … Meer lezenRandvoorwaarden